Disclaimer

Green sales & promotions BV – Voorwaarden

Aansprakelijkheid
Green sales & promotions B.V. besteedt de uiterste zorg aan de zorgvuldigheid van deze site én de daarin opgenomen gegevens. Over eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens aanvaardt Green sales & promotions B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de bereikbaarheid van de site en de verbonden (hyper-)links van de site. Daarnaast is Green sales & promotions B.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de toegang, de inhoud of de informatie op enige site welke een link heeft van óf naar de site www.greensales.nl.

Copyright
Alle foto’s, teksten, woord- en beeldmerken op deze site (www.greensales.nl) zijn eigendom van Green sales & promotions B.V. en/of van de aangesloten kwekers, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Green sales & promotions B.V. is het niet toegestaan hier, in welke vorm en mate dan ook gebruik van te maken.